Europa League

Thứ sáu, 04/04/2014
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
AZ

FT

0 - 1

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

Benfica FT
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
Basel

FT

3 - 0

HT 2 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

Valencia FT
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
Olympique Lyonnais

FT

0 - 1

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

Juventus FT
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
Porto

FT

1 - 0

HT 1 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

Sevilla FT
Thứ sáu, 11/04/2014
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
Benfica

FT

2 - 0

HT 1 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

AZ FT
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
Juventus

FT

2 - 1

HT 1 - 1 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

Olympique Lyonnais FT
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
Valencia

FT

5 - 0

HT 2 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

Basel FT
02:05 Europa League 2013/2014
Europa League 2013/2014
02:05
Sevilla

FT

4 - 1

HT 3 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

Porto FT

Hay nhất ngày