03:05 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
  1.53
0-0.5 2.36
   
2.5 2.22
  1.57
   
2.55
2.80
3.05
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0 1.82
  1.95
   
2-2.5 1.96
  1.78
   
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0-0.5 2.11
  1.66
   
2 1.68
  2.03
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
  1.60
0-0.5 2.29
   
2.5 2.29
  1.60
   
2.45
2.79
3.29
0.5 1.50
  2.50
   
3.25
3.50
2.04
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0 1.85
  2.00
   
2-2.5 2.05
  1.80
   
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0-0.5 2.14
  1.67
   
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0.5 2.42
  1.52
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0 1.85
  2.05
   
2-2.5 2.06
  1.82
   
2.57
2.83
3.25
1 2.23
  1.69
   
3.20
3.45
1.94
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0-0.5 2.20
  1.73
   
2 1.76
  2.13
   
0.5-1 1.76
  2.13
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0 1.90
  2.00
   
2-2.5 2.03
  1.85
   
2.54
2.68
3.00
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
2.5 2.41
  1.67
   
2.73
2.99
3.18
3.40
3.66
1.97
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0 1.83
  1.97
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
AEK Athens
Dynamo Kyiv
0 1.86
  2.02
   
Phong độ