23:00 Thứ năm, 15/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  1.54
0.5-1 2.34
   
2.5 2.05
  1.67
   
3.65
2.00
3.25
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  1.79
0.5 1.98
   
2-2.5 1.83
  1.89
   
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  2.04
0-0.5 1.70
   
2 1.53
  2.31
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  1.60
0.5-1 2.29
   
2.5 2.10
  1.70
   
3.89
2.00
3.25
4.33
2.75
2.10
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  1.83
0.5 2.02
   
2-2.5 1.88
  1.98
   
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  2.10
0-0.5 1.70
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  1.85
0.5 2.05
   
2.5 2.13
  1.76
   
3.80
2.03
3.40
1 2.08
  1.80
   
4.05
2.66
2.01
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  2.14
0-0.5 1.77
   
2-2.5 1.88
  2.00
   
0.5-1 1.69
  2.23
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
  1.85
0.5 2.05
   
2-2.5 1.94
  1.94
   
3.35
2.04
3.20
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
15.02
23:00
Astana
Sporting CP
2.5 2.19
  1.79
   
3.98
2.10
3.48
4.55
2.65
2.09