01:00 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
0.5-1 1.67
  2.10
   
3-3.5 2.13
  1.62
   
1.54
5.30
4.15
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1 1.90
  1.87
   
3 1.88
  1.85
   
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1-1.5 2.18
  1.63
   
2.5-3 1.67
  2.04
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
0.5 1.55
  2.37
   
3.5 2.37
  1.53
   
1.57
6.00
3.79
1.5 2.37
  1.53
   
2.04
5.50
2.39
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
0.5-1 1.70
  2.10
   
3 1.95
  1.90
   
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1 1.95
  1.90
   
2.5 1.57
  2.35
   
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1-1.5 2.14
  1.67
   
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1.5 2.37
  1.55
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
0.5-1 1.72
  2.21
   
3 1.98
  1.90
   
1.56
5.40
4.40
1.5 2.31
  1.64
   
2.11
4.80
2.28
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1 1.97
  1.93
   
2.5-3 1.75
  2.14
   
1-1.5 1.97
  1.91
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1 1.95
  1.95
   
3 1.94
  1.94
   
1.54
5.00
4.00
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
1 2.01
  1.95
   
2.5 1.63
  2.49
   
1.60
5.80
4.60
1.5 2.36
  1.59
   
2.02
5.60
2.49
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Borussia Dortmund
Atalanta
0-0.5 1.72
  2.19
   
Phong độ