01:00 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  1.58
0.5-1 2.26
   
2.5-3 2.23
  1.57
   
3.65
2.00
3.35
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  1.79
0.5 1.98
   
2.5 1.94
  1.79
   
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  2.06
0-0.5 1.70
   
2-2.5 1.70
  2.00
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  1.60
0.5-1 2.29
   
2.5 2.00
  1.85
   
3.60
2.00
3.50
4.33
2.60
2.20
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  1.83
0.5 2.02
   
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  2.07
0-0.5 1.72
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  1.85
0.5 2.05
   
2.5 2.01
  1.87
   
3.60
2.03
3.55
1 1.96
  1.92
   
3.90
2.61
2.08
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  2.13
0-0.5 1.78
   
2-2.5 1.77
  2.12
   
0.5-1 1.61
  2.36
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  1.84
0.5 2.06
   
2.5 2.01
  1.87
   
3.35
2.05
3.20
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
2.5 2.05
  1.90
   
4.10
2.06
3.50
4.60
2.57
2.13
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Ludogorets
Milan
  1.70
0-0.5 2.21
   
Phong độ