01:00 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0-0.5 1.59
  2.24
   
2.5 2.09
  1.65
   
1.87
4.15
3.30
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0.5 1.87
  1.90
   
2-2.5 1.86
  1.87
   
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0.5-1 2.13
  1.65
   
2 1.56
  2.24
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0-0.5 1.62
  2.25
   
2.5 2.10
  1.70
   
1.85
4.33
3.39
2.60
4.50
2.10
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0.5 1.90
  1.95
   
2-2.5 1.90
  1.95
   
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0.5-1 2.14
  1.67
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0.5 1.92
  1.98
   
2.5 2.16
  1.74
   
1.92
4.20
3.40
1 2.13
  1.76
   
2.58
4.55
1.95
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0.5-1 2.21
  1.72
   
2-2.5 1.91
  1.97
   
0.5-1 1.71
  2.20
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0.5 1.94
  1.96
   
2-2.5 1.94
  1.94
   
1.93
3.65
3.25
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
2.5 2.24
  1.76
   
1.97
4.55
3.48
2.56
5.20
2.03
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Nice
Lokomotiv Moskva
0-0.5 2.16
  1.74
   
Phong độ

Nice: Thắng 3 (60.00%), hòa 2 (40.00%), bại 0 (0.00%)