03:05 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0 1.53
  2.36
   
2.5-3 2.07
  1.65
   
2.15
3.30
3.30
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0-0.5 1.83
  1.93
   
2.5 1.86
  1.86
   
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0.5 2.08
  1.68
   
2-2.5 1.65
  2.09
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0 1.55
  2.37
   
2.5 1.93
  1.93
   
2.10
3.60
3.25
2.87
3.75
2.20
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0-0.5 1.88
  1.98
   
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0.5 2.14
  1.67
   
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0.5-1 2.50
  1.50
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0-0.5 1.90
  2.00
   
2.5-3 2.16
  1.74
   
2.16
3.20
3.60
1-1.5 2.33
  1.63
   
2.75
3.60
2.09
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0.5 2.17
  1.75
   
2.5 1.92
  1.96
   
1 1.92
  1.96
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0-0.5 1.90
  2.00
   
2.5 1.94
  1.94
   
2.18
3.10
3.15
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
2.5 1.95
  1.99
   
2.25
3.52
3.48
2.75
4.05
2.15
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0 1.60
  2.34
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Olympique Lyonnais
Villarreal
0-0.5 2.21
  1.70