01:00 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
0.5-1 1.56
  2.30
   
3 2.08
  1.65
   
1.48
6.15
4.25
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1 1.81
  1.96
   
2.5-3 1.86
  1.86
   
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1-1.5 2.07
  1.69
   
2.5 1.67
  2.05
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
0.5 1.50
  2.50
   
2.5-3 1.93
  1.93
   
1.44
7.50
4.20
1.5 2.50
  1.50
   
2.00
6.00
2.39
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
0.5-1 1.62
  2.25
   
2.5 1.70
  2.10
   
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1 1.83
  2.02
   
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1-1.5 2.07
  1.72
   
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1.5 2.35
  1.57
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1 1.85
  2.05
   
2.5-3 1.92
  1.96
   
1.50
6.30
4.40
1-1.5 2.13
  1.76
   
2.08
5.00
2.26
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1-1.5 2.14
  1.77
   
2.5 1.74
  2.16
   
1 1.70
  2.21
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1 1.88
  2.02
   
2.5-3 1.95
  1.93
   
1.49
5.80
3.85
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
1 1.89
  2.08
   
2.5 1.76
  2.24
   
1.53
6.70
4.70
1.5 2.48
  1.54
   
1.94
6.30
2.49
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Olympique Marseille
Sporting Braga
0.5 2.14
  1.75