03:05 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0 1.68
  2.07
   
2.5 2.13
  1.62
   
2.40
2.95
3.10
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0-0.5 2.01
  1.76
   
2-2.5 1.86
  1.86
   
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0.5 2.36
  1.53
   
2 1.60
  2.17
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
  1.52
0-0.5 2.42
   
2.5 2.10
  1.70
   
2.37
2.87
3.39
3.20
3.50
2.04
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0 1.72
  2.07
   
2-2.5 1.90
  1.95
   
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0-0.5 2.10
  1.77
   
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0.5 2.35
  1.57
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0 1.78
  2.13
   
2.5 2.20
  1.71
   
2.48
2.92
3.30
1 2.17
  1.73
   
3.05
3.45
1.98
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0-0.5 2.13
  1.78
   
2-2.5 1.94
  1.94
   
0.5-1 1.72
  2.19
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0-0.5 2.07
  1.83
   
2-2.5 1.94
  1.94
   
2.40
2.77
3.10
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
2.5 2.34
  1.70
   
2.55
3.18
3.24
3.20
3.88
1.98
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0 1.73
  2.11
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
03:05
Partizan
Viktoria Plzeň
0 1.78
  2.11