01:00 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0.5 1.68
  2.09
   
2.5-3 2.02
  1.69
   
1.69
4.70
3.65
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0.5-1 1.89
  1.88
   
2.5 1.79
  1.94
   
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
1 2.26
  1.58
   
2-2.5 1.57
  2.22
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0-0.5 1.50
  2.50
   
2.5 1.85
  2.00
   
1.64
5.25
3.75
2.25
5.00
2.25
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0.5 1.70
  2.10
   
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0.5-1 1.93
  1.93
   
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
1 2.25
  1.62
   
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
1-1.5 2.50
  1.50
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0.5 1.73
  2.20
   
2.5-3 2.12
  1.77
   
1.72
4.75
3.90
1-1.5 2.29
  1.65
   
2.29
4.60
2.15
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0.5-1 1.93
  1.97
   
2.5 1.86
  2.02
   
1 1.83
  2.05
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0.5-1 1.95
  1.95
   
2.5 1.85
  2.03
   
1.70
4.40
3.50
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
1 2.43
  1.67
   
2.5 1.91
  2.04
   
1.77
5.10
3.94
2.24
5.20
2.29
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Real Sociedad
Salzburg
0-0.5 1.94
  1.94