01:00 Thứ sáu, 16/02/2018

Europa League 2017/2018 Europa League 2017/2018

0 - 0

HT 0 - 0 ET 0 - 0 Pen 0 - 0

vuốt phải để xem trực tiếp

Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0 1.69
  2.06
   
2.5-3 2.07
  1.65
   
2.35
2.90
3.25
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0-0.5 2.01
  1.76
   
2.5 1.86
  1.86
   
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0.5 2.35
  1.54
   
2-2.5 1.64
  2.09
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
  1.50
0-0.5 2.50
   
2.5 1.93
  1.93
   
2.39
3.00
3.20
3.10
3.50
2.20
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0 1.67
  2.14
   
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0-0.5 2.05
  1.80
   
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0.5 2.35
  1.57
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0 1.78
  2.13
   
2.5 1.95
  1.93
   
2.39
2.90
3.50
1-1.5 2.35
  1.62
   
2.96
3.35
2.08
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0-0.5 2.09
  1.81
   
2-2.5 1.71
  2.20
   
1 1.92
  1.96
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0-0.5 2.07
  1.83
   
2.5 1.94
  1.94
   
2.38
2.76
3.15
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
2.5 1.97
  1.97
   
2.47
3.08
3.50
2.98
3.62
2.16
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0 1.73
  2.11
   
Giờ TrậnĐấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu 1x2
16.02
01:00
Spartak Moskva
Athletic Club
0 1.78
  2.11