Lật tẩy thủ đoạn trộm điện thoại trong tích tắc

Thủ đoạn của đối tượng nam thanh niên này là vờ mua hàng, khi đến địa điểm, hắn sẽ mang theo một tập giấy tờ.